Logo

MOTVIND

Facebook

Folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes

  Hovedside  Gammel hovedside  Medlemskap  Styret  Bilder  Linker

Epost fra Wiggo Svendsen

Hei
Jeg videresender denne mailen fordi den viser det vi i Motvind har hevdet allerede for to- tre år siden - nemlig at vi abonnenter nå tvinges til å subsidiere el.sertifikater med betydelige beløp-som altså nå er økt til 7,9 øre/kwh.
Du som abonnent må altså betale subsidier på 7,9 øre pr KWH du bruker - disse pengene går hovedsaklig til å subsidiere de enorme naturødeleggelsene som følger med vindturbinenes inntog. Dette beløpet vil trolig øke ytterligere fram til 2022!
Wiggo


Fra: AKRAFT 
Sendt: tirsdag 18. desember 2018 18.08
Til: wsvendsen@live.no
Emne: Justering av elsertifikat
...

Hei Wiggo!
Justering av myndighetspålagt gebyr for elsertifikat
Prisen på elsertifikat har steget kraftig siste halvåret, og som følge av denne utviklingen ser vi oss nødt til å sette opp vår pris på elsertifikat med 1,4 øre/kWh.
Gjeldende pris fra og med 01.01.2019 er 7,9 øre/kWh - inkludert mva.
Er det noe du lurer på når det gjelder din strømavtale så er det hyggelig om du kontakter oss på epost post@akraft.no eller ringer vårt kundesenter på tlf 488 94 994.
Husk også at vi har prismatch i AKRAFT, det vil si at dersom du som privatkunde har fått tilbud om strømavtale hos andre selskap som er bedre enn avtalen du har hos oss, skal vi matche denne prisen på tilsvarende avtale. Les mer om prismatch her
...

Med vennlig hilsen
AKRAFT