Logo

MOTVIND

Facebook

Folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes

  Hovedside  Gammel hovedside  Medlemskap  Styret  Bilder  Linker

Informasjon om rettssak mot Vardafjellet Vindkraftverk AS

Fra: Motvind Norge (via Wiggo Svendsen med oppfording om å melde seg inn der)

mandag 11. mai 2020

Rettssak Vardafjell

Mandag 11. mai starter første runde i rettssaken der Motvind Norge stevner Vardafjellet Vindkraft AS og staten ved Olje og Energidepartementet (OED). Saken er berammet fra 11. mai til 15. mai, og vil gå hver dag fra klokken 0845-1600 i rettssal 1 i Tinghuset på Sandnes. Første dag starter vi klokken 0930.

Dette er en stor dag for oss. På rekordtid har vi stablet en organisasjon på beina sterk nok til å møte en av vindkraftaktørene og et av regjeringens departement i retten. Det har vi kunnet klare takket være dere medlemmer, som har meldt dere inn raskt og mange, og som har støttet innsamlingsaksjoner og gitt oss økonomiske bidrag store nok til at vi kan være sikre på at vi kan føre denne saken helt inn, gjennom alle nødvendige rettsinstanser.

Det trengs mer midler for også å forfølge andre saker. Her er det allerede samlet inn noe for Øyfjellet, Buheii, Tysvær, Okla (Stadtlandet), Haramsøy og Frøya. Det er viktig at folk deltar på innsamlingsaksjonene våre, og verver medlemmer så godt dere kan, slik at vi har økonomiske midler til å ta alle utbyggingene vi kan få stoppet, stoppet, og naturen tilbakeført til sin opprinnelige stand om vi vinner.

Og her skal vi være befriende tydelige: Vi går ikke til sak for å vise symbolsk motstand. Vi har tenkt å vinne.

Vardafjell er valgt fordi dette er en utbygging der svært mye av faktagrunnlaget var på plass, og det finnes rikelig av ressurspersoner i stand til å grave frem mer. Det er også vesentlig at Sandnes kommune siden juni i fjor har enstemmig vedtak på at videre utbygging i kommunen er uønsket, og at kommunen har skrevet flere brev til NVE og OED der de påklager utbyggingen av Vardafjell også, og påpeker en rekke feil og unnlatelser som er gjort underveis i prosessen. Svarene kommunen har fått fra energimyndighetene har ikke vært tilfredsstillende. Nå kan vi legge saken frem for rettsvesenet, og få en vurdering av tredjepart som også er rettskraftig. Vi vil tvinge frem de svarene vi ikke har fått hittil. Og vi vil tvinge frem de innrømmelsene som følger av at energimyndighetene ikke er i stand til å svare godt på vesentlige spørsmål av juridisk betydning.

Vardafjell er også en sterk sak fordi Sandnes kommune i månedsvis har bedt staten om oppsettende virkning mens de rettslige forholdene avklares, men staten gjennom NVE og OED har lagt utbygger ødelegge de vakre turområdene rundt Sulken, eller Vardafjell, som det heter i konsesjonen. Verken staten eller utbygger kan dermed være ukjent med at denne utbyggingen innebærer risiko, og de kan heller ikke være ukjent med at vil medføre kostnader å rydde opp etter seg og tilbakeføre turområdene som de var før de ble ødelagt av utbyggingen.

Vinner vi frem, vil det skape presedens, og både stat og utbygger vil bli nødt til å tenke seg om før de lar også øvrige vindkraftutbygginger gå sin gang. Om rettsforholdene er de samme som på Vardafjell, vil de ikke kunne gjøre det, og om de prøver seg, vil vi ta også disse utbyggingene til retten.

Vardafjell har noen rettslige forhold som er spesielle, og mange som er generelle. Det er noen få som gjelder kun på Vardafjell, eller som er spesielt sterke der, men de fleste tingene finner vi igjen når vi setter oss inn også i de andre sakene. Her vil vi trenge hjelp fra dere medlemmer til å kartlegge rettsforholdene i anleggene der dere holder til, sånn at vi raskt kan finne frem til og melde inn anlegg som vil bli berørt av samme rettskraftige dom, når den kommer.

Det er også rettslige forhold som ikke angår Vardafjell, men som gjelder andre steder, og som vi også må gå til retten for å få prøvd. Et eksempel på dette er den sørsamiske reindriften, som vil bli skadelidende gjennom utbyggingen av Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland. Et annet eksempel er statlig arealplan, som det er gjort på Tysvær og Haram.

Vi vil gjøre det helt klart at vi ønsker å forfølge disse sakene rettslig, om det er det som skal til for å vinne frem. Men vi må fortløpende vurdere hvor vi skal sette inn støtet, hvor sjansene er størst for å vinne, og hvor vi er sikre på at vi har ressursene og kapasiteten til å føre sakene helt frem til mål.

Vardafjell er altså først ute. Saken har startet. Rettssaken vil på grunn av koronatiltak ikke være åpen for publikum på vanlig vis, men det vil være et siderom i rettsbygget med plass til 8 personer for å følge en streaming. Her gjelder først til møllen. Det er også delt ut noen få lisenser til å følge saken på nett, disse har vi fordelt til de som har jobbet med saken. Planen er at når rettssaken er ferdig, skal Motvind Norge redigere sammen et sammendrag av høydepunktene, og legge åpent ut.

Vi vil gjerne at folk skal se hva vi holder på med. Og vi vil gjerne at folk skal se hva vår motpart holder på med. Vi tror vi har en sterk sak, og vi vil gjerne at den skal bli kjent. Vi ønsker også at de store mediene skal interessere seg og dekke saken, og vil reagere om de ikke gjør det. Det er tross alt norske energimyndigheter som skal møte vanlige norske innbyggere i retten, representert gjennom oss i Motvind Norge. Det er en sak som angår og engasjerer mange hundre tusen mennesker. Det går ikke an å møte den med taushet.

Vi i Motvind Norge vil takke dere alle som har hjulpet oss å komme så langt, og håper dere alle vil være med videre i fortsettelsen, med samme glød og innsats og engasjement som har vært hittil. Det er dette som trengs. Det er mange, mange mennesker som har brukt hundrevis av arbeidstimer på å samle sammen og systematisere den informasjonen som trengs, for å kunne prøve dette her og ha tro på å vinne. Den samme informasjon kan og vil brukes til å skape økt oppslutning om saken, og til å påvirke politikerne. Det vil bli vanskelig å være for vindkraft, når det nå blir eksponert hvordan prosessene har foregått, og hvilke viktige verdier og annet lovverk som blir oversett eller ignorert.

Vi trenger at dere hjelper til med å verve flere medlemmer, og at dere bidrar med økonomisk støtte og informasjonsarbeid. Vi trenger mange som påvirker og informerer venner og kjente, og også politikere og medier fra de lokale til de sentrale, vi trenger å rekruttere ressurspersoner som kan hjelpe oss i det videre arbeidet. Vi er optimistiske i Motvind, og tror vi kommer til å vinne, men har gjerne lyst til å vinne litt raskt. Vi har ikke tid til å vente.

I rettsal 1 i Tinghuset på Sandnes vil Motvind Norge være representert med advokat Bjørn Kvernberg fra Elden-advokatene, motparten Vardafjell vindkraft med advokat Jens Furuseth Naas-Bibow. I første runde er det spørsmålet om midlertidig forføyning som kommer opp, så regjeringsadvokaten vil på dette tidspunktet være til stede som tilhører i salen, og ennå ikke direkte part i saken. Hovedforhandlingene er ventet til høsten. Så gjenstår å ønske vel møtt i retten! Måtte det bli en rettferdig dom.

Eivind Salen
Styreleder

Harald Kjeldstad
Nestleder