Logo

MOTVIND

Facebook

Folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes

Hovedside Medlemskap Styret Bilder Linker Arkivert

Linker

Du kan sende aktuelle linker til motvind@slogedalen.no så legger jeg dem ut her.


Karlstad: Miljødrømmen som ble tatt av vinden

.. Noen har fått det for seg at vindmøller skal redde klimaet og ..

Smøla vindpark kan bli nedlagt


Yra Våge har sendt:
European platform against windfarms
Linker til tyske sider med sammendrag på norsk (.pdf, 68K)
Massachusetts wind turbines generate controversy


Wiggo Svendsen har sendt:
Artikkelen Dette er helt på trynet i Dagens Næringsliv
om investeringer som er foretatt av spekulanter, men som gikk elendig. Vindkraftinvesteringene er nettopp en arena for spekulanter- og ikke i nærheten av den kompetanse som de gamle, etablerte norske kraftselskapene har innen vannkraft.
Dette viser at spekulanter som er ute etter rask profitt,( i lihet med manges syn på vindkraftens framtid) har feilvurdert situasjonen (Kurt Mosvold, Petter Stordalen og noen mindre sparebanker er involvert.

Zoomer radio podcast
går til et radioinnslag som utdyper domsavsigelsen i canadisk høyesterett som har vurdert verdifall på naboeiendommer til en planlagt vindmøllepark til mellom 22 og 50%. Det antas at denne dommen vil få vidtrekkende konsekvenser for naboer til vindmøller både hva økonomisk verditap angår, men også for mulige negative konsekvenser av helsemessig art.

Teknisk ukeblad:
For mange dårlige vindkraftprosjekter i Norge
Vindkraft og fugledød
Kundene fikk betalt for å bruke strøm
Fornybarselskaper trygler Giske om pengehjelp

Mindre kraftpenger til kommunekassene
Vindmøller giver gartner store problemer
Byborna: Nu är idyllen förstörd
Norske kraftselskaper må kutte

Wiggo Svendsen: "Selv jeg hadde ikke trodd at galskapen var kommet så langt at Tyskerne og Engelskmennene virkelig subsidierer også fossil kraft. men egentlig er det logisk- de trenger effekten også når ikke sola skinner eller vinden ikke blåser.
Dette viser bare at vårt argument om at vindmøllekraft må ha fossil back-up kraft, er helt riktig."
Les mer her: Ola Borten Moe truer med å stoppe kraftkabler til utlandet

Wiggo Svendsen skrev dette i Agdernæring: Vindkraft eller oppgradert vannkraft?

Danmark: Ægtepar får ekstra erstatning for vindmøllestøj
Pengene blåste bort på vindkraft
Vindkraftverk stör boende i Torsås

Om økonomi og sikkerhetstillatelse:
Dette er en interessant domsavsigelse i Sverige. Den viser at det er et både berettiget og rimelig krav at vindkraftselskaper stiller sikkerhet for at de har avsatt tilstrekkelig med penger til at vindkraftverket kan rives og naturen tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand.

Østfold: Bak vindparkutbygging lurer en kjemperegning for kommunen

E.On vil ha kutt i vindsubsidier (.pdf, 290K)

Småkraftforeninga klager vindkraft-avskrivningen til ESA

Forgjeves kamp mot vindmøller. Eigersund. (.pdf, 1,8Mb)