Logo

MOTVIND

Facebook

Folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes

  Hovedside  Gammel hovedside  Medlemskap  Styret  Bilder  Linker

28. februar 2023

Innkalling til ÅRSMØTE 2023

Tid: Onsdag 29.mars kl. 19:00

Sted: Knutsonsalen i Birkenes Bygdemuseum på Tveide.

Bjørnar Ytrehus foredrar om vindturbiners påvirkning på dyr og landskap.

Årsmøtesaker:
1. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
2. Årsmelding. Terje Ånesland gir et historisk tilbakeblikk over Motvinds virksomhet frem til dagen da årsmøtet avholdes.
3. Regnskap
4. Kontingent for 2023
5. Innkomne forslag til årsmøtet.
6. Valg:
a. Styremedlemmer
b. Varamedlemmer til styret
c. Varamedlem til valgkomite
d. Revisor
7. Informasjon, oppsummering og diskusjon: Kan vi forvente flere vindkraftsaker i Birkenes i fremtiden?
Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende innen 7 dager før årsmøtet.
Tlf/SMS: 90990871 (Trond Harstad)

Det blir servert marsipankake.
Velkommen.
Hilsen Styret
3. februar 2023

GRATULERER!

Kommunestyret i Birkenes sa i går nei til RWE sin søknad om utsatt frist for idriftsetting av vindkraftverket på Oddeheia og Bjelkeberg. 11-10 ble stemmetallet i vår favør.
På direktesendt TV seinere på kvelden bekreftet minister Aasland at det ikke blir utbygging.

En stor takk til våre kommunestyrepolitikere som har lyttet til våre argumenter i sakens anledning.
Likeledes en stor takk til alle medlemmer i vår organisasjon som har gitt oss i styret enorm støtte gjennom mange og til dels vanskelige år. Våre synspunkter vant frem i kommunestyret i Birkenes i går.

Hjertelig takk!

På vegne av styret i Motvind-folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes.
Trond Harstad


(Teknisk) Ansvarlig for denne sida er Salve Håkedal.
Stoff leveres i Slogedalen (37 27 68 91) eller på epost: motvind@slogedalen.no