Logo

MOTVIND

Facebook

Folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes

  Hovedside  Gammel hovedside  Medlemskap  Styret  Bilder  Linker

Helge Briseid Risnes har satt seg grundig inn i hva vindkraftutbygging dreier seg om. Han har bidradd med disse dokumentene:
Klimafeber, økonomi & naturverdier, (2011, .pdf 459K)
Vår energisituasjon, elsertifikater, kraftpriser og aktuelle problemstillinger (.pdf 132K)
Kan vi stole på at våre myndigheter forvalter våre naturresurser forsvarlig? (.pdf 106K)
Vannkraft - Vindkraft (.pdf 4,6M)
Bekymringsmelding knyttet til etablering av vindkraftanlegg (.pdf 1,2M)
Kostnader ved produksjon av elektrisk kraft (.ppt 3,7M)
Elsertifikater, et unyttig og kostbart klimatiltak(.pdf 65K)
Vindkraft, naturvern og økonomi (.pdf 65K)
Klage fra Sammenslutingen Nei til Tonstad vindpark over NVEs konsesjonsvedtak av 19. desember 2013 vedrørende Tonstad Vindkraftanlegg (.pdf 157K) Vedlegg (.pdf 1,8M)